23 luty Światowy Dzień Walki z Depresją

     Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Depresja to choroba, którą można i należy leczyć, jej objawy mogą mieć charakter zarówno nawracający, jak i przewlekły. Obecnie dostępne są stale doskonalone metody terapii, które z jednej strony zapewniają większą skuteczność, a z drugiej – są mniej obciążające dla chorego.


Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej.
Stopniowa utrata radości życia i odczuwania przyjemności, brak umiejętności cieszenia się rzeczami i wydarzeniami, które do tej pory były odczuwane jako radosne, aż do całkowitego zaniku tej umiejętności. Chorego charakteryzuje poczucie pustki, obniżenie nastroju, smutek, niemożność panowania nad własnymi emocjami, ograniczenie aktywności życiowej, utrata zainteresowań, trudności w podejmowaniu różnych czynności.
Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia Pan Jacek Mieszkowski wraz z terapeutami zorganizowali na Oddziale spotkanie mające na celu promowanie oraz upowszechnianie wiedzy na temat depresji. W spotkaniu uczestniczyli podopieczni Powiatowego Ośrodka Wsparcia wraz z rodzinami.
Podczas spotkania wręczone zostały również upominki dla osób, które aktywnie oraz w pełni zaangażowane uczestniczyły w remoncie oddziału.
Po przemowie był czas na swobodną dyskusję i wymianę doświadczeń okraszony słodkim poczęstunkiem.
A.B