Udało się!

     Kolejny raz sprawdziło się to, że warto mieć marzenia i dążyć do ich spełnienia. Z początkiem listopada nastąpiło otwarcie filii Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Trzyniku. Placówka realizować będzie zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy jakości życia osób z terenów wiejskich. Umożliwimy dostęp do informacji o przysługujących prawach, damy możliwość skorzystania z profesjonalnego poradnictwa między innymi psychologa, lekarza. Prowadzenie POW jest zadaniem zleconym Stowarzyszeniu ,,Feniks” przez administrację samorządową. Funkcjonuje jako zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej i w całości jest finansowane ze środków Wojewody. Środki finansowe na realizację zadania przekazywane są w formie dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu.

Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

no images were found