Stowarzyszenie „Feniks” jako przykład dobry praktyk na rzecz rodziny i aktywizacji społecznej osób starszych

     Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodziło nie tylko pod hasłem „Godność w zakresie zdrowia psychicznego”. A to wszystko za sprawą zorganizowanej na Uniwersytecie Szczecińskim konferencji naukowej z cyklu „Senior w rodzinie i dla rodziny”, Świat przyjazny starości. Tematyka nie obca Stowarzyszeniu, dlatego też otrzymaliśmy zaproszenie oraz możliwość wzięcia udziału na zorganizowanych przy tej okazji targach promujących dobre praktyki w obszarze działań na rzecz rodziny i aktywizacji społecznej osób starszych.

Dla Stowarzyszenia była to nie tylko okazja do zaprezentowania swojej działalności, zrealizowanych programów czy podjętych inicjatyw wpisujących się w powyższą tematykę, ale możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami innych organizacji czy instytucji działających również w obszarze pomocowym. Wspólna wymiana doświadczeń, dzielenie się sukcesami, wskazówkami to coś, co najbardziej cenimy. Udział w takich spotkaniach napawa optymizmem i daje jeszcze większego „powera” do działania, gdyż jak się okazuje jest nas wielu w dążeniu do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, udzielania wsparcia, aktywizacji społecznej, pielęgnowania szeroko rozumianego zdrowia psychicznego, jakże niezbędnego do szczęśliwego życia.