Szkolenie

     W okresie od 12.06.2015r. do 21.06.2015r. we Wrocławiu odbyliśmy szkolenie dla terapeutów środowiskowych z zakresu opieki geriatrycznej w ramach Projektu Systemowego pn. ,, Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”.
Polskie społeczeństwo coraz szybciej się starzeje a co za tym idzie- rośnie zapotrzebowanie na profesjonalistów posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie opieki geriatrycznej. Program szkolenia został opracowany przez ekspertów powołanych w ramach Zespołu ds. gerontologii przy Ministrze Zdrowia.
Szkolenie dało nam szerszy obraz zjawiska jakim jest starzenie się. Większość zajęć miała charakter warsztatowy, dyskusyjny. Swoimi spostrzeżeniami, przeżyciami, doświadczeniami wymienialiśmy się z kadrą pielęgniarek, psychologów, terapeutów środowiskowych z Krakowa, Poznania, Wrocławia, Szczecina, Bolesławca, Sławna i Słupska. Tematami zajęć były m.in. zachowania agresywne u pacjenta psychogeriatrycznego, problem nadużywania leków, alternatywne formy terapii, rola terapeuty środowiskowego, rola rodziny w opiece nad pacjentem psychogeriatrycznym, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, system wsparcia dla pacjenta psychogeriatrycznego i jego opiekunów, kontakt z rodziną, budowanie systemu wsparcia i wiele innych problemów, z którymi borykamy się na co dzień w pracy. Dzięki szkoleniu nabyliśmy dużo wiedzy z zakresu opieki geriatrycznej, uzyskaliśmy wiele cennych rad zarówno od wykładowców jak i naszych kolegów i koleżanek. Sami również udzielaliśmy porad, przedstawialiśmy pracę naszego zespołu i Stowarzyszenia.
Poza wiedzą i umiejętnościami, bagażem wymienionych doświadczeń wracamy także z nowymi znajomościami. Poznaliśmy ludzi, dla których praca tak jak i dla nas jest pasją i chęcią niesienia pomocy innym . Mamy nadzieję, że zaowocuje to dalszą współpracą.

Dominika Siek- Głuszkiewicz
Małgorzata Kraczkowska
Adam Szymański

Szkolenie

     W okresie od 12.06.2015r. do 21.06.2015r. we Wrocławiu odbyliśmy szkolenie dla terapeutów środowiskowych z zakresu opieki geriatrycznej w ramach Projektu Systemowego pn. ,, Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”.
Polskie społeczeństwo coraz szybciej się starzeje a co za tym idzie- rośnie zapotrzebowanie na profesjonalistów posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie opieki geriatrycznej. Program szkolenia został opracowany przez ekspertów powołanych w ramach Zespołu ds. gerontologii przy Ministrze Zdrowia.
Szkolenie dało nam szerszy obraz zjawiska jakim jest starzenie się. Większość zajęć miała charakter warsztatowy, dyskusyjny. Swoimi spostrzeżeniami, przeżyciami, doświadczeniami wymienialiśmy się z kadrą pielęgniarek, psychologów, terapeutów środowiskowych z Krakowa, Poznania, Wrocławia, Szczecina, Bolesławca, Sławna i Słupska. Tematami zajęć były m.in. zachowania agresywne u pacjenta psychogeriatrycznego, problem nadużywania leków, alternatywne formy terapii, rola terapeuty środowiskowego, rola rodziny w opiece nad pacjentem psychogeriatrycznym, współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, system wsparcia dla pacjenta psychogeriatrycznego i jego opiekunów, kontakt z rodziną, budowanie systemu wsparcia i wiele innych problemów, z którymi borykamy się na co dzień w pracy. Dzięki szkoleniu nabyliśmy dużo wiedzy z zakresu opieki geriatrycznej, uzyskaliśmy wiele cennych rad zarówno od wykładowców jak i naszych kolegów i koleżanek. Sami również udzielaliśmy porad, przedstawialiśmy pracę naszego zespołu i Stowarzyszenia.
Poza wiedzą i umiejętnościami, bagażem wymienionych doświadczeń wracamy także z nowymi znajomościami. Poznaliśmy ludzi, dla których praca tak jak i dla nas jest pasją i chęcią niesienia pomocy innym . Mamy nadzieję, że zaowocuje to dalszą współpracą.

Dominika Siek- Głuszkiewicz
Małgorzata Kraczkowska
Adam Szymański