ludoterapia

     Terapia wykorzystująca gry i zabawy, w których uczestniczą podopieczni.
Ta forma terapii wyzwala wiele emocji i uczuć Uczy przeżywania goryczy porażki i smak słodkiego zwycięstwa. Podejmowana zazwyczaj dobrowolnie może stanowić doskonały punkt wyjścia do wspólnej pracy terapeuty z podopiecznym..


Gry stolikowe świetnie integrują ze sobą podopiecznych, rozwijają kreatywność, pobudzają procesy myślowe, skupienie. W naszym Ośrodku jedną z ulubionych gier jest Rummikub. Podopieczni szlifują swój kunszt gracza w grupach. Zaraz po tej grze jest słynny ,,Chińczyk”, wywołujący zawsze wiele burzliwych emocji. Raz w miesiącu organizujemy miniturniej gier planszowych, gdzie wyłaniamy ,,Gracza miesiąca”