Kolejny krok…

Kolejny krok adaptacji Ośrodka Społecznej Integracji
Osób Niepełnosprawnych Psychicznie w Trzyniku

     Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” od pamiętnego lipcowego popołudnia 2011 roku, kiedy to prawnie stało się właścicielem Pałacu i Parku w popegeerowskiej miejscowości Trzynik (gm. Siemyśl), podejmuje działania zmierzające do uruchomienia ośrodka oferującego nie tylko „SPA dla duszy”, ale również zapewniającego miejsca pracy dla Podopiecznych Stowarzyszenia czy społeczności lokalnej w obszarze turystycznym, kulturalnym, artystycznym. 

Dzięki czyszczeniu elewacji metodą ciśnieniową wykonaną w ramach projektu pn. „Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym” sfinansowanego ze środków Gminy Kołobrzeg w wysokości 6 088,50 zł, zewnętrzny wygląd Pałacu w Trzyniku staje się równie piękny, jak jego wnętrze. Wykonane zabiegi czyszczące poprawiły estetykę budynku, usunęły szkodliwe grzyby i porosty przyczyniając się tym samym do wzrost poczucia komfortu osób korzystających z Ośrodka. I nie sposób tu nie wspomnieć, że powyższe efekty zawdzięczamy w dużej mierze firmie usługowej A&P2 z Kołobrzegu (sprzątamy.com), reprezentowanej przez Adama Walijewskiego, której składamy ogromne podziękowanie za zaangażowanie, profesjonalizm, rzetelność oraz wysoką jakość wykonanej usługi.

 (J. D)