,,Szkoła Zdrowia Psychicznego’’

działająca w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu zaprasza na zajęcia w maju i czerwcu 2013r.

Szkoła kierowana jest do mieszkańców miasta i powiatu kołobrzeskiego, pacjentów i ich rodzin  leczących się w Oddziale Psychiatrycznym, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, leczonych na innych oddziałach szpitalnych Regionalnego Szpitala, oraz  rodzin wymagających wsparcia i pomocy ze strony specjalistów z dziedziny psychiatrii. Od 2012 roku nasze działania kierujemy również do rodziców i uczniów kołobrzeskich szkół, podopiecznych i pracowników Domów Pomocy Społecznej zlokalizowanych w naszym powiecie. Pracowników Instytucji Pomocy Społecznej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Zajęcia  realizowane  są  w/g harmonogramu dostępnego na stronie internetowej Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu www.szpital.kolobrzeg.pl   i Stowarzyszenia ,,Feniks’’ www.feniks.kolobrzeg.pl.

Zajęcia w Szkole Zdrowia Psychicznego poszerzają ofertę szeroko rozumianej psychiatrii środowiskowej, pomagają w rozwijaniu działań samopomocowych, zwiększają wiedzę na temat zaburzeń psychicznych, wpływają na poprawę, jakości życia osób chorych psychicznie, oraz zapobieganie marginalizacji społecznej i wykluczeniu społecznemu.

W miesiącu maju i czerwcu zapraszamy na spotkania, które odbędą się w Sali o4 – Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu o godzinie 14.00. Tematem spotkań będzie:

15.05.2013   Zagrożenie XXI wieku –substancje psychoaktywne wpływ na psychikę – mgr Jacek Pawłowski
22.05.2013   Co robić, gdy bliska chora psychicznie osoba nie chce się leczyć-mgr Jacek Mieszkowski
29.05.2013   Stres jak sobie z nim radzić- mgr Jacek Pawłowski
05.06.2013   Higiena psychiczna, jako ważny czynnik zdrowia jednostki- mgr Jacek Mieszkowski
12.06.2013   Asertywność w życiu codziennym- mgr Jacek Pawłowski
19.06.2013   Zasady zachowania się wobec osób przejawiających symptomy zaburzeń psychicznych oraz innych dysfunkcji utrudniających kontakt- mgr Jacek Mieszkowski
Zapraszamy do skorzystania z konsultacji indywidualnych u naszych specjalistów, które odbywać się będą w dniach 13.05,20.05,27.05,03.06,10.06,17.06,24.06 – w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym.
 

W dniu 10.06.2013r. o godz. 14.00 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Sali Koncertowej Kołobrzeskiego Ratusza na wykład o zagrożeniach wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Wykład wygłosi Ewa Giza – Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu, Prezes Stowarzyszenia ,,Feniks’’. Po wykładzie istnieje możliwość konsultacji indywidualnych. Serdecznie zapraszamy.

 
Dane kontaktowe:
Koordynator programu mgr Jacek Mieszkowski
tel. 943530313, 943530312   www.szpital.kolobrzeg.pl    www.feniks.kolobrzeg.pl