Informacja

   29.12.2011 r. zastępca prezesa Jacek Mieszkowski otrzymał akty powołania do Wojewódzkiej Komisji Orzekającej o Zdarzeniach Medycznych powołanej przez  Wojewodę Marcina Zydorowicza. Komisja, która rozpocznie działanie od 1 stycznia 2012 roku składa się z 16 osób. 14 członków komisji powołuje wojewoda, jednego minister zdrowia i jednego rzecznik praw pacjenta. Komisja, złożona z osób zgłoszonych przez samorządy zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych, adwokatury, radców prawnych oraz organizacje społeczne działające na rzecz praw pacjenta będzie orzekała o wystąpieniu lub nie zdarzeń medycznych, powstałych po 1 stycznia 2012 roku.