Oficjalne otwarcie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kołobrzegu

Dnia 20 czerwca 2024 roku odbyło się uroczyste, oficjalne otwarcie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kołobrzegu w nowej lokalizacji, w centrum miasta. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło wielu gości, w tym przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego, władz lokalnych samorządów, organizacji społecznych i wielu naszych przyjaciół.

 

Uroczystość rozpoczęła się od symbolicznego przecięcia wstęgi przez dr Ewę Gizę, założycielkę Stowarzyszenia „Feniks”, Panią Ilonę Grędas-Wójtowicz Zastępcę Prezydenta Kołobrzegu ds. społecznych,  Pana Jacka Kuś Wicestarostę Kołobrzeskiego i Pana Bogdana Błaszczyka Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg. Następnie zebrani goście mieli okazję zobaczyć nowe pomieszczenia ośrodka, w tym sale terapeutyczne, pomieszczenia do zajęć grupowych oraz przestrzeń rekreacyjną.

Podczas uroczystości, głos zabrali również zaproszeni goście, w tym przedstawiciele organizacji społecznych oraz instytucji partnerskich. Wszyscy podkreślali, jak ważne jest wsparcie dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych oraz wyrazili nadzieję, że ośrodek stanie się miejscem, gdzie każdy będzie mógł otrzymać potrzebną pomoc.

W budynku przy ul. Waryńskiego stowarzyszenie prowadzi różne działania statutowe pod wspólną nazwą Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS, a są to bezpłatne konsultacje psychiatryczne, psychologiczne, terapeutyczne, poradnictwo prawne, grupa wsparcia dla ofiar przemocy. Pragniemy aby to miejsce stało się symbol nadziei i siły ludzkiego ducha, gdzie każda osoba, która doświadcza trudności, znajdzie pomoc, zrozumienie i otuchę.

W tym wyjątkowym dniu w szczególny sposób chcemy uhonorować Panią doktor Ewę Gizę, której niezłomna wiara i oddanie stały się iskrą zapalną tego wspaniałego przedsięwzięcia. Jej wizja, aby stworzyć miejsce, gdzie każdy będzie czuł się ważny i potrzebny, przybrała realne kształty dzięki jej niezłomnemu duchowi i nieustannemu zaangażowaniu.

Na zakończenie pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS przy ul. Waryńskiego. Szczególne podziękowania kierujemy do:

Pani Prezydent Anny Mieczkowskiej – dzięki jej zaangażowaniu budynek został przekazany w ręce Stowarzyszenia, Pana Przewodniczącego Rady Miasta Bogdana Błaszczyka z Wiceprzewodniczącymi Kamilem Barwinkiem i Przemysławem Kiełkowskim – którzy jednomyślnie głosowali za oddaniem budynku w użytkowanie stowarzyszeniu. A także obecnym na dzisiejszej uroczystości Panu Wicestaroście Jackowi Kuś, Wójtom, Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym i Radnym Rad Gmin: Ustronie Morskie, Gościno, Siemyśl, Rymań, Kołobrzeg, Dygowo.Pana Adama Wegnera Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, pod okiem którego działa Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kołobrzegu.

Ponadto chcemy podkreślić że doceniamy naszą doskonałą współpracę z jednostkami samorządowymi wszystkich szczebli, a także gminnymi ośrodkami pomocy społecznej oraz domami pomocy społecznej w obrębie powiatu kołobrzeskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie które było reprezentowane przez Panią Dyrektor Małgorzatę Rzepkę-Klincewicz oraz Centrum Usług Społecznych które było reprezentowane przez Dyrektora Andrzeja Liberę.

Dziękujemy za przybycie wszystkich delegacji i przyjaciół stowarzyszenia którzy są z nami od lat i wspierają nas w naszych działaniach, kierujemy najlepsze życzenia do Przewodniczącej Klubu Pioniera w Kołobrzegu Krystyny Gawlik, Elżbiety Wabiszewskiej Dyrektora NIWA Centrum Rehabilitacji Rolników w Kołobrzegu, Roberta Tworogala Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu, Mediom i Telewizji TKK, Delegatom z Urzędu Marszłkowskiego Annie Malinowskiej, Marcie Weychan, Katarzynie Giebas-Garczyńskiej, Anicie Jurewicz.

Dziękujmy za słowo Boże błogosławieństwo budynku przez ks. dr Andrzeja Pawłowskiego Proboszcza Bazyliki Konkatedralnej WNMP.

Raz jeszcze dziękujemy Państwu za obecność i zapraszamy do naszego ośrodka.

Razem możemy osiągnąć więcej!