XVII Forum Psychiatrii Środowiskowej, Benificjentów, Rodzin i Profesjonalistów

27-28.05.2022 r w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum odbyło się Forum Psychiatrii Środowiskowej. Przedstawiciele Stowarzyszenia Feniks również uczestniczyli podczas tak ważnego wydarzenia. Tegoroczne hasła brzmiały:  „Umacnianie i zdrowienie” i „Jesteśmy częścią tego miasta” . Pierwszego dnia Forum dotyczyło tematów tj: „Przyszłość Psychiatrii Środowiskowej i reformy w Polsce”, „Interwencje poza farmakologiczne w psychiatrii,  ” Rola ekspertów przez doświadczenie w reformie psychiatrii”. Drugiego dnia Forum temat dotyczył rozwoju psychiatrii środowiskowej w różnych krajach Europy – przedstawiciele różnych europejskich krajów opowiadali jak w ich państwach przebiega ta reforma. Były panele dyskusyjne,wymiana doświadczeń, rozmowy na temat problemów jakie wynikają ze zmian. Mogliśmy również w przerwach porozmawiać z  przedstawicielami środowisk z innych części Polski zajmujących się opieką psychiatryczną i wymienić się doświadczeniem oraz wiedzą. To istotne wydarzenie ważne jest nie tylko dla Osób związanych z Psychiatrią,  ale również by zwiększać świadomość wśród innych środowisk, że  Zdrowie Psychiczne jest równoważne ze Zdrowiem Fizycznym. Reformy w Psychiatrii są niezbędne i już trwają , a to z kolei  korzystnie wpływa na jakość świadczeń i opiekę psychiatryczną.