Ruch to zdrowie

Wysiłek fizyczny powoduje wiele korzystnych zmian wewnątrz poszczególnych układów organizmu ludzkiego, a tym samym – wpływa pozytywnie na nasze zdrowie i życie.

Dlatego też w filii Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Trzyniku regularnie prowadzona jest terapia ruchowa. Formy i metody treningów dobierane są indywidualnie, z uwzględnieniem możliwości poszczególnych pacjentów.

Uczestnicy filii POW regularnie spacerują, uprawiają Nordic Walking, ćwiczą na matach, piłkach, z kijami fitness. Oczywiście dbamy o odpowiednie nawadnianie organizmów naszych podopiecznych przed, w trakcie i po treningach.

Warto zauważyć, że dzięki takim zajęciom pacjenci wprowadzają zdrowe nawyki do codziennego życia, co jest dla nas doskonałym przykładem działania terapii.