Dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli

Niezwykła jest moc dzielenia się z innymi tym, co mamy. Tworzy się wówczas pewna więź między dającym a obdarowanym. Nasi bracia z Ukrainy przechodzą obecnie bardzo trudny czas. Polacy pokazali już, jak wielkie mają serca. Także nasi podopieczni z filii Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Trzyniku chcąc okazać wsparcie i pomoc dołożyli małą cegiełkę do organizacji Wielkanocnego Śniadania dla Uchodźców z Ukrainy, które odbyło się w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym „Holtur”. Nasi podopieczni założyli składkę na ten szczytny cel, a za zebrane pieniądze zakupili słodycze i przygotowali paczki dla dzieci z Ukrainy. Upominki zostały przekazane w piątek 22 kwietnia 2022r. przez delegację filii POW na ręce koordynatora przedsięwzięcia – Pani Moniki Ciesielskiej, a za okazaną pomoc osobiste podziękowania przekazał nam Prezes Zarządu PU „Holtur” Sp. z o.o. – Pan Piotra Stangrett.

Po spotkaniu, korzystając z ładnej pogody wybraliśmy się na spacer nad morze.