Z wizytą w Muzeum Miasta

Od kiedy zaczęliśmy pisać nowe opowiadanie roboczo nazwane wiosennym często rozmawialiśmy, że koniecznie musimy wybrać się do naszego muzeum, aby zweryfikować pomysły jakie pojawiały się podczas warsztatów literackich. W końcu nadeszła okazja i 2.03 całą grupa ruszyliśmy do muzeum. Okazało się, że oprócz wystaw stałych jest tu wspaniała wystawa ilustrująca czasy PRL-lu. Mogliśmy więc namacanie zrobić powrót do przeszłości tak jak nasi bohaterowie i zastanowić się jakie elementy ubioru, przedmioty czy sytuacje warto wpleść w naszą historię. Przy okazji była to dla nas znakomita zabawa i oderwanie się od codzienności, która nie jest łaskawa dla wielu podopiecznych POW. Wróciły wspomnienia z dzieciństwa, wspomnienia rodziców, których już nie ma i chwil beztroski.