Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych

Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych to jeden z wielu treningów prowadzonych w filii Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Trzyniku. Zajęcia służą szerzeniu pojęcia zdrowego stylu życia i motywowaniu podopiecznych do przestrzegania zaleceń lekarskich. Podczas treningów omawiane są wszelkie kwestie związane ze zdrowiem. Ponadto uczestnicy mają możliwość oglądania różnego rodzaju projekcji tematycznych, a także spotkań ze specjalistami.
Terapeuci współpracują z ośrodkami zdrowia, pomagają uczestnikom w umówieniu porady u lekarza rodzinnego, a także służą pomocą w uzgadnianiu i pilnowaniu terminów wizyt w poradniach specjalistycznych.
W ostatnim czasie w ramach naszych zajęć zanieśliśmy przeterminowane lekarstwa do ośrodka zdrowia, a także wzięliśmy udział w bezpłatnym badaniu słuchu.