Program edukacyjny dla mieszkańców powiatu kołobrzeskiego

Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej informuje o realizacji zadania pod nazwą „Program edukacyjny dla mieszkańców powiatu kołobrzeskiego w zakresie promocji zdrowia psychicznego oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym”

W ramach programu odbywać się będą konsultacje specjalistyczne w miejscu zamieszkania zainteresowanych z terenów Gmin Rymań i Siemyśl. Projekt skierowany jest do osób chorujących psychicznie, niepełnosprawnych, uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz pracowników jednostek pomocowych. Konsultacje będą odbywać się wg harmonogramu;

  • Gmina Rymań – MARZEC, MAJ, LIPIEC, WRZESIEŃ, LISTOPAD 2021
  • Gmina Siemyśl – KWIECIEŃ, CZERWIEC, SIERPIEŃ, PAŹDZIERNIK, GRUDZIEŃ 2021

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju konsultacje odbywać się będą przy przestrzeganiu

reżimu sanitarnego. Osoby zainteresowane pomocą mogą kontaktować się bezpośrednio w siedzibie Filii Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Trzyniku ( tel 94 716 21 81 )

 

Projekt współfinansowany ze środków Powiatu Kołobrzeskiego