ruch na rzecz zdrowia psychicznego: inwestujemy

W dniu 10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Święto to zostało ustanowione w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego. Celem tej inicjatywy jest budowanie świadomości społecznej na temat zagadnień zdrowia psychicznego, mobilizowanie działań wspierających dobrostan psychiczny i zwrócenie szczególnej uwagi na potrzebę zmian w regulacjach prawnych. Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne dotyczą aż 20% ludności. Najpowszechniejsza jest depresja – cierpi na nią 100 milionów osób na całym świecie i co dziesiąty Polak.WHO szacuje, że co czwarta osoba doświadczy problemów ze zdrowiem psychicznym i połowa z nich pojawi się przed okresem adolescencji. Promocja zdrowia psychicznego powinna zatem być kierowana nie tylko do dorosłych, ale także do młodzieży i dzieci. Każdego roku obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego odbywają się pod hasłem przewodnim. Rok 2020 kierowany jest pod szyldem „ruch na rzecz zdrowia psychicznego: inwestujemy”.

Podopieczni Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kołobrzegu tradycyjnie w październiku obchodzą to święto. Czas ten poświęcają na dyskusje dotyczące zdrowia psychicznego, profilaktykę, sposoby radzenia sobie w kryzysie, a także istotę wsparcia drugiej osoby. Dodatkowo wspólnie stworzyli plakat, aby tegoroczne hasło przewodnie zostało zapamiętane. Jest dla uczestników zajęć wyjątkowe, gdyż wszyscy wiedzą, jak ważną rolę odgrywa aktywność fizyczna, którą starają się wplatać w codzienne zajęcia.

Dla podopiecznych i pracowników Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kołobrzegu dzień 09.10.2020 r. jest bardzo ważny, nie tylko ze względu na powiązanie z tematyką obchodów, ale także z uwagi na wydarzenie, które miało miejsce tego dnia. 9 października 2020 r. nastąpiło uroczyste przekazanie budynku przy ulicy Waryńskiego przez Panią Prezydent Miasta Kołobrzeg – Annę Mieczkowską Stowarzyszeniu „Feniks”.W wydarzeniu uczestniczyła Prezes Stowarzyszenia – Ewa Giza, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Jacek Mieszkowski, terapeuci i podopieczni Ośrodka oraz goście z Urzędu Miasta. Prezes Stowarzyszenia podkreślała, jak ważne i wspierające będzie to miejsce nie tylko dla podopiecznych, ale także dla wszystkich mieszkańców miasta, którzy wsparcia w kryzysie psychicznym będą potrzebowali. Złożyła także serdeczne podziękowania dla Radnych Rady Miasta, którzy jednogłośnie poparli projekt uchwały. W budynku przy ulicy Waryńskiego Stowarzyszenie„Feniks” zamierza prowadzić Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, poradnictwo psychologiczne dla mieszkańców Kołobrzegu, grupy wsparcia dla dorosłych, dzieci i młodzieży miasta Kołobrzeg. Ponadto będzie prowadziło wiele projektów we współpracy z Gminą Miasto Kołobrzeg tj. „Grupa wsparcia dla ofiar przemocy domowej”, „Biuro Porad Obywatelskich” oraz „Grupa – terapia par” i prowadzenie działań w ramach „Akademii Zdrowia Psychicznego”, a także „Grupy wsparcia dla rodzin osób chorujących psychicznie”.