Dzień: 10 czerwca 2020

Walne Zebranie

W imieniu Zarządu Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się 26 czerwca 2020 roku w sali terapeutycznej Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Regionalnego Szpitala wCzytaj dalej …