Puste sale czekają na gwar rozmów, śmiechu i śpiewu.

Minął kolejny tydzień w którym w zgodzie z zaleceniami Wojewody w naszych Ośrodkach zawieszone zostały zajęcia z Uczestnikami. Puste sale czekają na gwar rozmów, śmiechu i śpiewu.

By nasi podopieczni mogli bezpiecznie przeczekać stan epidemiczny w myśl zasady #zostanwdomu, kadra POWu w Kołobrzegu i Trzyniku dalej pracuje – Jesteśmy gotowi!

Świat zatrzymał się na jakiś czas, jednak dalej istnieją potrzeby które czekać nie mogą. Pracując na codzień w nurcie psychiatrii środowiskowej wiemy jak bezpośredni, ale też pośredni kontakt ważny jest dla naszych uczestników. Pracując z wykorzystaniem mediów, telefonu i internetu kontaktujemy się z naszymi podopiecznymi by pomóc im w najpilniejszych potrzebach. Wybawieniem okazały się wprowadzone e-recepty – wystarczy telefon do lekarza prowadzącego by najpilniejsze stale przyjmowane leki zawsze były pod ręką. Konsultacje i rozmowy z psychologiem przez telefon pozwalają nam na monitorowanie stanu zdrowia naszych uczestników.

Nie zniknęły też potrzeby związane z pomocą administracyjną i socjalną. Wymogi terminowości w kwestii orzecznictwa, spraw mieszkaniowych, emerytalnych i rentowych sprawiały naszym podopiecznym zawsze wiele trudności. Teraz gdy urzędy w większości pracują zdalnie ten problem się pogłębił. Każda osoba wymagajaca takiej pomocy zostanie wysłuchana, a jej sprawa pomyślnie rozwiązana.

Jesteśmy także w stałym kontakcie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu oraz Szczecińskim Oddziałem PFRON – Każdy Uczestnik posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności będzie mógl za naszym pośrednictwem przystąpić do programu:

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” i uzyskać dofinansowanie z tytułu zawieszenia zajęć. Pomożemy każdemu w złożeniu wniosku i przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.

Oprócz pracy zdalnej – jest też praca rzeczywista. Staramy się żeby otoczenie ośrodka było przygotowane na powrót uczestników, dlatego wre praca w ogrodzie. Dziś w końcu spadł deszcz, a po nim na niebie pojawiła się tęcza – symbol nadziei na to że trudności i problemy zawsze się kończą, a my wszyscy razem wrócimy do Trzynika!