Akademia Zdrowia Psychicznego

Dnia 27 listopada 2019 roku odbyło się drugie spotkanie pilotażowych warsztatów Akademii Zdrowia Psychicznego dla psychologów i pedagogów szkół z powiatu kołobrzeskiego. Na zaproszenie prowadzących doktor Ewa Giza poprowadziła otwartą dyskusję dotyczącą potrzeb szkół w obszarze opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy bardzo pozytywnie odnieśli się do formuły i treści zajęć.
Dodatkowo uczestnicy Akademii mieli możliwość zabrać głos w debacie organizowanej przez Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne, które na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego realizuje projekt pt. „Społeczne uwarunkowania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, wynikające z funkcjonowania w środowisku: rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym, na terenie województwa zachodniopomorskiego”. Jest to projekt badawczy. W jego ramach został zorganizowany krótki panel dyskusyjny – seminarium z udziałem ekspertów oraz zaproszonych gości.