Życzenia

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego Zarząd Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,,Feniks’’ w Kołobrzegu składa pracownikom Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kołobrzegu wraz z Filią POW w Trzyniku gorące życzenia zadowolenia z wykonywanej pracy, poczucia satysfakcji, wytrwałości w wypełnianiu codziennych obowiązków oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Prezes Ewa Giza

Dyrektor POW Jacek Mieszkowski

Kierownik Filii Adam Szymański