szkolenie z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy

W piątek tj. 14 czerwca br. na zaproszenie Powiatowego Domu Samopomocy Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Białogardzie, Podopieczni Filii Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Trzyniku wraz z terapeutkami udali się na szkolenie z zakresu udzielania Pierwszej Pomocy. Szkolenie te odbywało się na terenie i przy współpracy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Białogardzie. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali przywitani przez organizatorów, jak również przez Komendanta Straży Pożarnej. Natomiast grupa strażaków przeprowadziła szkolenie udzielania pierwszej pomocy, gdzie wszyscy uczestnicy wykazali się wiedzą zdobytą podczas szkolenia, jak również podzielili się swoimi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami. Panowie strażacy odpowiadali na każde nurtujące pytania oraz udzielali porad i wskazówek aby podobne sytuacje nie były zaskoczeniem dla słuchaczy. Uczestnicy mieli możliwość przećwiczenia udzielania pierwszej pomocy na fantomie, gdzie byli instruowani krok po kroku.
Jako niespodziankę strażacy zorganizowali zawody w gaszeniu pożaru. Mianowicie należało intensywnie pompować wodę z butli, która wydostając się przez wąż miała z impetem uderzyć w oddaloną tarczę. Zawody te sprawiły wiele radości nie tylko naszym podopiecznym, jak również innym uczestnikom spotkania. Gorąca aura sprawiła ogromną chęć schłodzenia się wodą. Następnie wszyscy obecni udali się w stronę wozu strażackiego, gdzie strażacy opowiadali o swojej pracy oraz omawiali sprzęt strażacki znajdujący się na wyposażeniu jednostki gaśniczej.
Na koniec spotkania szkoleniowego wszyscy obecni dostali zaświadczenie o ukończeniu kursu Pierwszej Pomocy.
Bardzo serdecznie dziękujemy za możliwość uczestniczenia w szkoleniu, jak również za miło spędzony czas.