23 luty Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

23 luty powszechnie przyjęty jest u nas w kraju jako Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Czas ten jest poświęcony na cele edukacyjne osób chorujących, ich bliskich oraz na profilaktykę społeczeństwa. Zachęca się do udziału w spotkaniach, warsztatach i innych wydarzeniach niosących tematykę depresji, dzięki którym zarówno potrzebujący, jak i chcący pomóc mogą sobie uzmysłowić wagę sytuacji i konieczność leczenia.

Ze względu na to, że ten motywujący do działania dzień przypada w tym roku na sobotę, Podopieczni Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kołobrzegu, przy współpracy z terapeutami zorganizowali dwudniowe spotkania teoretyczno-praktyczne 21 i 22 lutego 2019 r., na które zostali zaproszeni również członkowie rodziny i bliscy podopiecznych. Zaczęliśmy od krótkiego wprowadzenia w znaczenie choroby przez Panią psycholog Katarzynę, który to wykład kontynuował Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kołobrzegu, Pan Jacek. Następnie uczestnicy obejrzeli film znanego motywatora społecznego, niosącego pewien fundament pod stabilność i wgląd we własne zachowanie, z którego wnioski w późniejszym panelu dyskusyjnym przekazywali między sobą. Całość zmagań i pracy, już tradycyjnie umilił nam pyszny poczęstunek i gorąca kawa.

 Piątkowy dzień również został rozpoczęty przez wstęp Pani psycholog, z którą tym razem podopieczni zagłębili się w objawy choroby oraz możliwości radzenia sobie z nimi. Po zakończeniu części mówionej, uczestnicy wspólnie przygotowali plakat, w który każdy włożył część siebie. Zadaniem było odwzorowanie skojarzeń związanych z depresją poprzez wykonanie dowolnego rysunku.

Te dwa znaczące dni były obfite we współpracę, zarówno pomiędzy podopiecznymi i terapeutami, jak i rodziną uczestników, za co serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że nasze spotkania niosą nie tylko czystą wiedzę, ale i powiększają chęć integracji i wspólnego spędzania czasu. Razem możemy więcej !