Podziękowania

Prezes Stowarzyszenia Feniks dr Ewa Giza uczestniczyła w konferencji naukowej zorganizowanej przez Sejmową  Podkomisję stałą do spraw zdrowia psychicznego 

pt: „Opieka psychiatryczna nad dziećmi i młodzieżą”,  prezentując działania Stowarzyszenia na polu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży.

Posłanka Józefina Hrynkiewicz wystosowała dla Pani Prezes podziękowania.