Dzień Pracownika Socjalnego

Wręczenie wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej dla Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,, Feniks” w Kołobrzegu

21 listopada przypada „Dzień Pracownika Socjalnego”. Corocznie w tym dniu przyznawane są nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej, przyznawane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W tym roku także przyznano 13 nagród w tym 6 nagród indywidualnych i 7 zespołowych a także 10 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych , w tym 6 listów indywidualnych i 6 zespołowych.
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin
i Przyjaciół „Feniks” zostało uhonorowane wyróżnieniem w kategorii zespołowej –
„za tworzenie środowiskowego systemu wsparcia dla osób i rodzin z zaburzeniami psychicznymi, działania edukacyjne przeciwdziałające stygmatyzacji tych osób”, które wręczyła reprezentacji Stowarzyszenia „Feniks” Pani Minister Elżbieta Rafalska.
Zgłoszenia do tego prestiżowego wyróżnienia dokonała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu Pani Lilianna Korzeniewska. W tym miejscu jeszcze raz pragniemy podziękować zarówno pani Dyrektor jak i radzie konkursowej, za dostrzeżenie
i docenienie wieloletnich działań i wysiłków Stowarzyszenia.
Jesteśmy niezmiernie dumni, że tak prestiżową nagrodę otrzymaliśmy w 100- lecie uzyskania Niepodległości. Wręczenie nagrody przebiegło uroczyście w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Na sam koniec pragniemy podziękować wszystkim tym którzy przyczynili się do naszego wspólnego sukcesu. Nagroda ta nie byłaby możliwa gdyby nie dobra współpraca z placówkami pomocy społecznej, Samorządami, a szczególnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kołobrzegu.