Dzień: 2018-07-26

Dotacja celowa z Gminy Miasto Kołobrzeg

     W dniu 09 lipca 2018 roku zawarto umowę na udzielenie dotacji celowej z Gminy Miasto Kołobrzeg dla Regionalnego Szpitala przeznaczoną na realizację zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wCzytaj dalej …