Społecznik 2018

W ramach Programu Społecznik 2018 – Program Marszałkowski, Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,, Feniks” z Kołobrzegu oraz Filia Powiatowego Ośrodka Wsparcia ,,Feniks” z siedzibą w Trzyniku mogą liczyć na finansowe wsparcie pomysłów służących lokalnym społecznościom o charakterze edukacyjnym, sportowym, prospołecznym.
Dzięki mikrodotacjom już niebawem realizowane będą cztery projekty.
Stowarzyszenie ,,Feniks” z Kołobrzegu w sierpniu bieżącego roku na stadionie Orlik w Budzistowie będzie kontynuowało sportowe zawody integracyjne dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego pod hasłem ,,Mierzyć Wysoko2 ”. W zawodach wezmą udział uczestnicy zajęć środowiskowych domów samopomocy z województwa zachodniopomorskie gdzie będą mogli wykazać się swoja sprawnością fizyczna, zręcznością i wolą walki.
W Filii POW w Trzyniku dzięki dofinansowaniu ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego realizowane zostaną trzy projekty:
,,Czas na Rower- edycja druga ‘’ będzie realizowane od czerwca do końca sierpnia 2018 roku. Projekt jest skierowany do podopiecznych POW- osób chorujących psychicznie lub z zaburzeniami psychicznymi oraz do mieszkańców gminy Rymań i Siemyśl którzy wspólnie będą przemierzać okoliczne trasy rowerowe.
Kolejnym projektem jest ,,Piknik integracyjny promujący zdrowie Psychicznie” który odbędzie się w Trzyniku. Realizacja projektu przewidziana jest na sierpień, a dokładna data rozpoczęcia pikniku zostanie podana w późniejszym terminie.
,,Podwórkowy Turniej Gier Planszowych dla rodzin z gminy Siemyśl” jest ostatnim projektem, który otrzymał możliwość realizacji w terminie odpowiadającemu rozpoczęcie wakacji. Miejsce spotkania będzie kompleks parkowy w Trzyniku.
Chcemy bardzo podziękować wszystkim którzy wspierają nasze działania, pomagają i dostarczają nowych pomysłów.
Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem oraz wsparcie projektów na rzecz integracji osób z doświadczeniem osób kryzysu psychicznego ze środowiskami lokalnymi oraz wsparcie działań na rzecz promocji zdrowia psychicznego.

http://www.wws.wzp.pl/program-spolecznik/pomorze-zachodnie-rajem-dla-spolecznikow-startuje-program-spolecznik-2018