XVI Forum Psychiatrii Środowiskowej w Krakowie

W dniach 24-25.05.2018 r. w Krakowie odbyło się XVI Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów pod hasłem „Umacnianie i Zdrowienie. Dać nadzieję”.
Panele tematyczne poświęcone były procesowi zdrowienia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Zwrócono szczególną uwagę na zachowania i podejmowane działania pomagające w powrocie do równowagi psychicznej. Szczególną uwagę zwrócono na terapeutyczną rolę poezji, dającą możliwość przelania swoich najgłębiej skrywanych, często nieuświadomionych emocji na papier. Także poruszono temat wiary, która może mieć ogromny wpływ na proces zdrowienia osób przeżywających kryzys psychiczny.

Na wydźwięk forum istotny wpływ miał głos osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, które własnymi doświadczeniem i działaniami dawały świadectwo iż wyzdrowienie jest możliwe.
W trakcie forum poruszono istotny temat przewijający się w ostatnim czasie w psychiatrii, mianowicie rolę Asystenta Zdrowienia w procesie terapeutycznym osób przeżywających kryzys psychiczny. Pojawiły się liczne głosy ze strony samych zainteresowanych jak i profesjonalistów. Dyskutowano o możliwościach jak i zagrożeniach związanych z nowym zawodem. Atmosferę niepewności rozwiała odpowiedź na pytanie czy polska psychiatria jest gotowa na wprowadzenie tak szczególnej osoby i czy nie warto było by poczekać. Jeden z Asystentów Zdrowienia powiedział „ale na co mamy czekać”?
Ten głos podzielają także członkowie Stowarzyszenia „Feniks” którzy brali udział w forum w Krakowie, a także ci, którzy mieli okazję bezpośrednio współpracować z Asystentami Zdrowienia odbywających staże POW i DOP.
XVI Forum Psychiatrii Środowiskowej po raz kolejny dało możliwość do potkania się na tej samej płaszczyźnie beneficjentom opieki psychiatrycznej profesjonalistom. Dyskusja i wymiana doświadczeń daje możliwość rozwinięcia i podniesienie jakości świadczonych usług, co bezpośrednio wpływa na proces zdrowienia osób doświadczonych kryzysem psychicznym.