Melodią ku zdrowiu

W dniach 18-20 maja uczestniczyłyśmy w warsztatach Muzykoterapii w Koninie, w ramach projektu ,,Arteterapia drogą do twórczej integracji III ”współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i 1% podatku.

Muzykoterapia jest formą terapii bazującą na wpływie dźwięku i muzyki na psychikę i organizm człowieka. Bardzo często i nie bez przyczyny mówi się, że dźwięk leczy i ciało i duszę.
Metoda ta staje się coraz popularniejszą formą terapii. Zajęcia muzykoterapii pomagają wyzwalać emocje i aktywizować uczucia, pobudzać do działania a także relaksować, czego mogłyśmy doświadczyć podczas warsztatów.
Poznałyśmy techniki i metody muzykoterapii, techniki wokalne, zasady doboru sprzętu muzycznego i ich znaczenia w terapii. Ćwiczyłyśmy świadomość ciała, ruchu i orientacji przestrzennej. Urzekły nas dźwięki mis tybetańskich, kalimby, kija deszczowego.
Po dniu pełnym wrażeń, wspólnej nauki i zabawy przy kolacji z grupą uczestników warsztatów wymienialiśmy doświadczenia.
Już niebawem zaskoczymy podopiecznych nowymi technikami w terapii muzyką.

Sylwia Becmer, Małgorzata Kraczkowska