Zajęcia – odżywianie

     Dnia 17 stycznia 2018 r. podopieczni Powiatowego Ośrodka Wsparcia uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w ramach treningu higienicznego. Ćwiczenia miały na celu wzbogacenie wiedzy uczestników na temat zdrowego żywienia oraz możliwości wykorzystania jej w konkretnych działaniach.
Wychodząc od definicji zdrowia, wśród podopiecznych wywiązała się dyskusja, która towarzyszyła grupie przez całe warsztaty. Uczestnicy mieli za zadanie opowiedzieć również o czynnikach, które wpływają na ich zdrowie, podzielić dane w kopercie przekąski na zdrowe i szkodliwe oraz stworzyć piramidę żywienia (najpierw według własnych przekonań, później wspólną, zgodną ze zdobyta wiedzą z przedstawionej piramidy żywienia z 2016 r. Instytutu Żywności i Żywienia). Podczas zajęć nie zabrakło rozmów o stresie, który jest znaczącą przyczyną powstania wielu chorób.
Żeby wiedza nie została tylko teorią uczestnicy zajęć w kolejnym etapie wcielą ją w praktykę.
Ale o tym już wkrótce …