Informacja

     W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,,Feniks’’ w Kołobrzegu zapraszam członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 05 grudnia 2017 roku w sali terapeutycznej Dziennego Oddziału Psychiatrycznego w Kołobrzegu przy ulicy Łopuskiego 31-33,
w I terminie o godz. 12.00
w II terminie o godz.12.15


Porządek Walnego Zebrania
1. Otwarcie Zebrania przez Prezes Stowarzyszenia Ewę Gizę.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta.
3. Zatwierdzenie porządku Walnego Zebrania.
4. Omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia, mające na celu dostosowanie Statutu do potrzeb wynikających z rozszerzenia zakresu działania Stowarzyszenia.
5. Zatwierdzenie zmian w Statucie.
6. Sprawy różne – wolne wnioski .
7. Podsumowanie i zakończenie Walnego Zebrania.
Ewa Giza
Prezes Stowarzyszenia ,,Feniks’’
Przypominamy Członkom Stowarzyszenia o uiszczeniu składki członkowskiej, która wynosi 24 zł rocznie. Składkę można opłacić u Skarbnika Stowarzyszenia Marii Dąbrowskiej, lub bezpośrednio na konto Stowarzyszenia : Bank Millenium S.A.o/Kołobrzeg 60 1160 2202 0000 0000 6174 8469