Wykład w ramach Szkoły Zdrowia Psychicznego – dla rodziny

     W dniu 24 października 2017 r. odbył się wykład w ramach Szkoły Zdrowia Psychicznego – dla rodziny, spotkanie poprowadził – Jacek Mieszkowski – mgr pielęgniarstwa, organizator pomocy społecznej, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, geriatrycznego i diabetologicznego, certyfikowany specjalista psychiatrii środowiskowej. W dniu dzisiejszym omówiono ,,Zasady zachowania się wobec osób przejawiających symptomy zaburzeń psychicznych oraz innych dysfunkcji utrudniających kontakt.


Rozmawiano o zasadach nawiązywania kontaktu i postępowania z osobą chorującą na schizofrenię, depresję, manię, przejawiającą myśli samobójcze, z antyspołecznym zaburzeniem osobowości. Na zakończenie omówiono zasady kontaktu z osobami o obniżonym poziomie intelektualnym. W trakcie zebrania wywiązała się ciekawa dyskusja, zebrani podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z tematem wykładu. Uczestnicy wykładu uświadomili sobie jak duże istnieje prawdopodobieństwo spotkania osoby chorującej psychicznie lub cierpiącej z powodu zaburzeń psychicznych. W domu, parku, pracy, kinie. Co wtedy robisz, czy twoje zachowanie jest naturalne, a może przechodzisz na druga stronę, odwracaszwzrok. Rozmawialiśmy o odbiorze społecznym osób cierpiących na chorobę psychiczna, oraz o stygmatyzacji osób chorujących i ich rodzin. Poruszaliśmy jak łatwo społeczeństwo przypisuje negatywną etykietę tym osobą.

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego

no images were found