Zaproszenie

     Szanowni Państwo
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu
we współpracy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza Państwa i Państwa na cykl spotkań edukacyjno-szkoleniowych organizowanych w ramach projektu pn. „Szkoła zdrowia psychicznego – dla rodziny’’.

Szkolenia odbędą się w terminie: pierwsze spotkanie 26.09.2017r. następne 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 7.11, 14.11 ostatnie 20.11. 2017r
Miejsce szkolenia: Regionalny Szpital w Kołobrzegu – ul. Łopuskiego 31-33. Sala 04, w godzinach 13.00-14.30
Tematami wykładów są tematy związane ze zdrowiem psychicznym:
1. Zasady zachowania się wobec osób przejawiających symptomy zaburzeń psychicznych oraz innych dysfunkcji utrudniających kontakt.
2. Choroby przenoszone drogą płciową – ważny czynnik zdrowia psychicznego.
3. Higiena psychiczna jako ważny czynnik zdrowia jednostki.
4. O Ustawie Zdrowia Psychicznego w aspekcie pracy pracownika socjalnego – dobre praktyki.
5. Uzależnienie- objawy, leczenie, aspekty prawne.
6. Schizofrenia – objawy, leczenie.
7. System psychiatrii , reforma psychiatrii- dobre praktyki.
8. Zdrowie psychiczne jak dbać o nie: jak odróżnić chorobę psychiczną od niegroźnych zaburzeń.
9. Depresja porozmawiajmy o tym.
Celem programu Szkoła Zdrowia Psychicznego – dla rodziny jest:
1. Zwiększenie poziomu wiedzy nt. choroby psychicznej, możliwości pomocy medycznej i terapeutycznej dla osób chorujących psychicznie mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, oraz wiedzy z zakresu działań sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami.
2. Zapoznanie pracowników pomocy społecznej oraz osób sprawujących opiekę nad pacjentem i rodziną z nowoczesnymi formami opieki psychiatrycznej wypracowanej w Województwie Zachodniopomorskim.
3. Zwiększenie świadomości pacjentów oraz ich rodzin o możliwościach leczenia, grupach wsparcia i korzyściach wynikających z podjęcia leczenia.
4. Zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z chorobą psychiczną, dostarczenie wiedzy o chorobach psychicznych oraz sposobach radzenia sobie z chorobą.
5. Zmniejszenie poziomu bezradności wśród osób chorych psychicznie i ich rodzin, mające na celu przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
6. Promocja zdrowego stylu życia.
Wykłady prowadza :
1.dr Ewa Giza – lekarz chorób wewnętrznych , specjalista psychiatra, certyfikowany specjalista psychiatrii środowiskowej, Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu, Przewodniczącą Zachodniopomorskiej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej, członek zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS, członek Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego, Członek zespołu Narodowego Programu ochrony Zdrowia Psychicznego 2016-2020 przy Ministerstwie Zdrowia
2.Jacek Mieszkowski – mgr pielęgniarstwa, organizator pomocy społecznej, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, geriatrycznego i diabetologicznego, certyfikowany specjalista psychiatrii środowiskowej.
3.Marta Giza – psycholog, certyfikowany specjalista psychiatrii środowiskowej.
W ramach programu skorzystać można z:
Poradnictwa indywidualnego i grupowego.
Prowadzimy również wyjazdy środowiskowe w miejsce zamieszkania beneficjenta.
Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z koordynatorem programu.
Serdecznie zapraszam
Pozdrawiam,
Jacek Mieszkowski, koordynator projektu 509 636 324

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego