„Program SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”

     Program realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego w okresie 1 maja 31 grudnia 2017r.

Stowarzyszenie Feniks w ramach ww. programu zrealizowało już 2 projekty: piknik integracyjny w Trzyniku i sportowe zawody integracyjne na Orliku w Budzistowie k/Kołobrzegu. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie realizacji dwóch kolejnych projektów, w których Stowarzyszenie jest opiekunem grup nieformalnych, które zgłosiły swoje wnioski w ramach programu na realizację projektów:

Czas na rower – integracja, aktywizacja i promocja aktywności fizycznej wśród osób chorujących psychicznie”

Spacer po zdrowie – profilaktyka zdrowia psychicznego poprzez ruch”

Projekty te są adresowane do osób chorujących psychicznie, podopiecznych i członków Stowarzyszenia, podopiecznych Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kołobrzegu, pacjentów Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu.

W ramach projektów odbywać się będą wycieczki rowerowe pod okiem przewodnika ścieżkami rowerowymi Kołobrzegu i okolic, cykliczne wyjścia na marsze Nordic Walking, spotkania z funkcjonariuszem straży Miejskiej w tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz spotkania z dietetyczką.

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego