Zapraszamy na zajęcia Szkoły Zdrowia Psychicznego – dla rodziny

     Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu we współpracy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiegozaprasza Państwa i Państwa na cykl spotkań edukacyjno-szkoleniowych organizowanych w ramach projektu pn. „Szkoła zdrowia psychicznego –dla rodziny’’.

 Szkolenia odbędą się w terminie: pierwsze spotkanie 26.09.2017r. następne 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 7.11, 14.11 ostatnie 20.11. 2017r

Miejsce szkolenia: Regionalny Szpital w Kołobrzegu – ul. Łopuskiego 31-33. Sala 04, w godzinach 13.00-14.30

Celem programu Szkoła Zdrowia Psychicznego – dla rodziny jest:

  1. Zwiększenie poziomu wiedzy nt. choroby psychicznej, możliwości pomocy medycznej i terapeutycznej dla osób chorujących psychicznie mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, oraz wiedzy z zakresu działań sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami.

  2. Zapoznanie pracowników pomocy społecznej oraz osób sprawujących opiekę nad pacjentem i rodziną z nowoczesnymi formami opieki psychiatrycznej wypracowanej w Województwie Zachodniopomorskim.

  3. Zwiększenie świadomości pacjentów oraz ich rodzin o możliwościach leczenia, grupach wsparcia i korzyściach wynikających z podjęcia leczenia.

  4. Zwiększenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z chorobą psychiczną, dostarczenie wiedzy o chorobach psychicznych oraz sposobach radzenia sobie z chorobą.

  5. Zmniejszenie poziomu bezradności wśród osób chorych psychicznie i ich rodzin, mające na celu przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

  6. Promocja zdrowego stylu życia.

Wykłady prowadza :

1.dr Ewa Giza – lekarz chorób wewnętrznych , specjalista psychiatra, certyfikowany specjalista psychiatrii środowiskowej, Ordynator Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Regionalnego w Kołobrzegu, Przewodniczącą Zachodniopomorskiej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej, członek zarządu Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS, członek Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Członek zespołu Narodowego Programu ochrony Zdrowia Psychicznego 2016-2020 przy Ministerstwie Zdrowia

2.Jacek Mieszkowski – mgr pielęgniarstwa, organizator pomocy społecznej, specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, geriatrycznego i diabetologicznego, certyfikowany specjalista psychiatrii środowiskowej.

3.Marta Giza – psycholog, certyfikowany specjalista psychiatrii środowiskowej.

 W ramach programu skorzystać można z:

Poradnictwa indywidualnego i grupowego.

Prowadzimy również wyjazdy środowiskowe w miejsce zamieszkania beneficjenta.

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt z koordynatorem programu. 

Serdecznie zapraszam

Pozdrawiam,

Jacek Mieszkowski, koordynator projektu 509 636 324

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego