Pierwszy Kongres Zdrowia Psychicznego w Warszawie

     My też tam byliśmy!!!
Pierwszy Kongres Zdrowia Psychicznego w Warszawie zakończył się, po wielogodzinnych prelekcjach i debatach, podpisaniem petycji do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.
Następnie odbył przemarsz ulicami Warszawy, gdzie skandowane były hasła: „Dobra Opieka Godna Człowieka” czy „Zielone Światło dla psychiatrii”. Po przemarszu na ręce pod Sekretarza Stanu Zbigniewa Króla zostały przekazane petycje od uczestników Kongresu. Stowarzyszenie „Feniks” reprezentowało Powiat Kołobrzeski w liczbie ponad 30 osób.
Nasz głos też się liczy!!!