„POMOC RODZINIE” w 2017 roku

     Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” realizuje po raz kolejny zadania publiczne dla rodzin, które potrzebują wsparcia oraz pomocy w poradzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami, kryzysami. Poniżej informacje na temat realizowanych w tym obszarze zadań publicznych oraz szczegółowy harmonogram dostępnej bezpłatnej pomocy psychologicznej.

      Zadanie publiczne pn. „Pomoc Rodzinie”, współfinansowane ze środków Gminy Miasta Kołobrzeg. W ramach projektu mieszkańcom Gminy Miasta Kołobrzeg oferujemy:

Konsultacje indywidualne, rodzinne z psychologiem:

Konsultacje psychologiczne będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A pok. Nr 8 w terminie od kwietnia do września w godz. 15.00-17.00 w każdy czwartek miesiąca z przerwą wakacyjną w miesiącach lipiec –sierpień

Wskazany wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu konsultacji. Osoba do kontaktu: mgr Marta Giza: nr tel. 607 294 717

 

Warsztaty umiejętności wychowawczych:

Warsztaty umiejętności wychowawczych będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A pok. Nr 206 w każdy wtorek od 21.03.2017 r do 16.05.2017r. w godz. 16.00-19.00

Wskazany wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu zapisania się na warsztaty. Osoby do kontaktu: mgr Marta Ustianowska: nr tel. 505 608 272, mgr Joanna Dobrowolska nr tel. 512 268 610

 

Zadanie publiczne pn. „Pomoc Rodzinie – konsultacje psychologiczne dla rodzin oraz poszczególnych ich członków, warsztaty umiejętności wychowawczych”.  Zadanie współfinansowane z budżetu Gminy Kołobrzeg w roku 2017. W ramach projektu mieszkańcom Gminy Kołobrzeg oferujemy:

 

Konsultacje indywidualne, rodzinne z psychologiem:   

Konsultacje psychologiczne realizowane będą w trzech punktach konsultacyjnych zgodnie z poniższym harmonogramem, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym:

Świetlica Wiejska
w Drzonowie

Urząd Gminy Kołobrzeg,
ul. Trzebiatowska 48a,
sala konferencyjna

Świetlica Wiejska
w Grzybowie, ul. Szkolna 1

Konsultacje odbywają się
w każdą ostatnią środę miesiąca w godz. 15.00-18.00 tj.:

Konsultacje odbywają się
w każdą drugą środę miesiąca
w godz. 15.00-18.00 tj.:

Konsultacje odbywają się dwa razy w miesiącu w godz.
14.00-17.00 w wyznaczone daty
w miesiącu tj.:

29.03.2017

30.08.2017

12.04.2017

13.09.2017

03.2017: 24,31

10.2017: 17, 24

26.04.2017

27.09.2017

10.05.2017

11.10.2017

04.2017: 14, 19

11.2017: 07, 14

31.05.2017

25.10.2017

14.06.2017

08.11.2017

05.2017: 12, 17

12.2017: 04, 05

28.06.2017

29.11.2017

12.07.2017

13.12.2017

06.2017: 05, 09

 

26.07.2017

27.12.2017

09.08.2017

 

09.2017: 19, 26

 

Osoba do kontaktu:

Joanna Dobrowolska

nr  tel. 512 268 610

Osoba do kontaktu:

Joanna Dobrowolska

         nr  tel. 512 268 610

Osoba do kontaktu:

Marta Ustianowska,

nr tel. 505 608 272

 

 
Warsztaty umiejętności wychowawczych:

Pozytywne relacje w rodzinie to podstawa prawidłowego funkcjonowania całego systemu rodzinnego. Każdy z rodziców chciałby jak najlepiej wykonywać rolę rodzica, by zapewnić dziecku najlepsze warunki rozwoju, wyposażyć je w niezbędne umiejętności. Wychowanie dziecka to bardzo satysfakcjonująca ale i odpowiedzialna rola życiowa, wymagająca panowania nad własnymi emocjami, posiadania umiejętności aktywnego słuchania, konstruktywnego rozwiazywania konfliktów, stawiania granic w relacjach z dzieckiem, umiejętności bycia konsekwentnym. Podczas warsztatów postaramy się wzmocnić kompetencje rodzicielskie, by konstruktywnie radzić sobie z trudnościami wychowawczymi ale przede wszystkim pokażemy, jak wspierać dziecko w jego prawidłowym rozwoju, motywować do nauki, budować z nim pozytywne relacje oparte na zaufaniu i szacunku.

Zapraszamy rodziców na dwuetapowy warsztat. Szczegółowe informacje u osób prowadzących: 
Joanna Dobrowolska nr tel. 512 268 610    Marta Ustianowska: nr tel. 505 608 272