ZAPRASZAMY mieszkańców Gminy Miasta Kołobrzeg do skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej

     Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks”, działając na zlecenie Gminy Miasto Kołobrzeg, oferuje realizację zadania publicznego dla rodzin, które potrzebują wsparcia oraz pomocy w poradzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami, kryzysami.

W ramach projektu mieszkańcom Gminy Miasta Kołobrzeg oferujemy:

1. Konsultacje z psychologiem:
Konsultacje psychologiczne będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A pok. Nr 8 w terminie od kwietnia do września w godz. 15.00-17.00 w każdy czwartek miesiąca z przerwą wakacyjną w miesiącach lipiec –sierpień

Wskazany wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu konsultacji. Osoba do kontaktu: mgr Marta Giza: nr tel. 607 294 717

2. Warsztaty umiejętności wychowawczych:
Warsztaty umiejętności wychowawczych będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A pok. Nr 206 w każdy wtorek od 21.03.2017 r do 16.05.2017r. w godz. 16.00-19.00

Wskazany wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu zapisania się na warsztaty. Osoby do kontaktu: mgr Marta Ustianowska: nr tel. 505 608 272, mgr Joanna Dobrowolska nr tel. 512 268 610

Zadanie publiczne pn. „Pomoc Rodzinie” realizowane przez Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks”, współfinansowane ze środków Gminy Miasta Kołobrzeg w 2017 r.