ZAPRASZAMY MIESZKANCÓW GMINY KOŁOBRZEG do skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych oraz warsztatów umiejętności wychowawczych

W ramach projektu oferujemy:

1. Konsultacje indywidualne, rodzinne z psychologiem

Oferta skierowana jest do osób chorujących psychicznie, niepełnosprawnych, uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na celu ma podniesienie świadomości mieszkańców Gminy Kołobrzeg na temat zaburzeń psychicznych, samej współpracy z psychologiem, przełamanie lęku przed sięganiem po pomoc, profilaktykę, wzmocnienie zasobów, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenia sobie ze stresem, psychoedukację. Z konsultacji mogą skorzystać również osoby, pary/małżeństwa, dzieci/młodzież przeżywający trudności osobiste, rodzice mający problemy wychowawcze. W trakcie konsultacji psycholog udzieli wsparcia oraz specjalistycznej pomocy w określeniu źródła problemu oraz wypracowaniu szerszego zakresu jego możliwych rozwiązań.

Konsultacje psychologiczne realizowane będą w trzech punktach konsultacyjnych.

Szczegółowe informacje u osób prowadzących:
Joanna Dobrowolska nr tel. 512 268 610 Marta Ustianowska: nr tel. 505 608 272

2. Warsztaty umiejętności wychowawczych

Pozytywne relacje w rodzinie to podstawa prawidłowego funkcjonowania całego systemu rodzinnego. Każdy z rodziców chciałby jak najlepiej wykonywać rolę rodzica, by zapewnić dziecku najlepsze warunki rozwoju, wyposażyć je w niezbędne umiejętności. Wychowanie dziecka to bardzo satysfakcjonująca ale i odpowiedzialna rola życiowa, wymagająca panowania nad własnymi emocjami, posiadania umiejętności aktywnego słuchania, konstruktywnego rozwiazywania konfliktów, stawiania granic w relacjach z dzieckiem, umiejętności bycia konsekwentnym. Podczas warsztatów postaramy się wzmocnić kompetencje rodzicielskie, by konstruktywnie radzić sobie z trudnościami wychowawczymi ale przede wszystkim pokażemy, jak wspierać dziecko w jego prawidłowym rozwoju, motywować do nauki, budować z nim pozytywne relacje oparte na zaufaniu i szacunku.

Zapraszamy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na dwuetapowy warsztat.

Szczegółowe informacje u osób prowadzących:

Joanna Dobrowolska nr tel. 512 268 610 Marta Ustianowska: nr tel. 505 608 272

Projekt „Pomoc Rodzinie”- konsultacje psychologiczne dla rodzin oraz poszczególnych ich członków, warsztaty umiejętności wychowawczych Zadanie współfinansowane z budżetu Gminy Kołobrzeg w roku 2017