Informacja

Projekt „Od edukacji do akceptacji II – promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym i przeciwdziałanie dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kołobrzeskim i białogardzkim”.
Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu we współpracy z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego organizuje dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny na cykl 4 spotkań edukacyjno-szkoleniowych organizowanych w ramach projektu pn. „Od edukacji do akceptacji II – promocja zdrowia psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym i przeciwdziałanie dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kołobrzeskim i białogardzkim”.
Szkolenia odbędą się w dniach 07-28.12.2016r. (4 spotkania) w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu.
Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny.

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego