I KONGRES ZDROWIA PSYCHICZNEGO Warszawa, 8 maja 2017 r.

     Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” jako członek Porozumienia na Rzecz Ochrony Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i tym samym partner I Kongresu Zdrowia Psychicznego serdecznie zaprasza do udziału w tym wydarzeniu oraz wspierania działań zmierzających do wdrażania zmian w polskim systemie opieki psychiatrycznej. Poniżej publikujemy szczegółowe informacje nt. I Kongresu Zdrowia Psychicznego przygotowane przez Komitet Organizacyjny oraz zachęcamy do szeroko rozumianego wsparcia i pomocy w organizacji kluczowego wydarzenia dla stanu opieki psychiatrycznej w Polsce. My też tam będziemy i już przyłączyliśmy się do działania, aby poprzez wspólną inicjatywę zmienić system ochrony zdrowia psychicznego, by zgodnie z przesłaniem Kongresu „nie zabijać nadziei, zachować godność, przywracać zdrowie”.
SUPOZ „Feniks”


Drodzy przyjaciele!
W trosce o rozwój humanistycznej psychiatrii w naszym kraju, wszystkie środowiska zaangażowane w ten proces, spotykają się na I Kongresie Zdrowia Psychicznego, który odbędzie się 8 maja 2017 w Pałacu Kultury i Nauki – Sala Marmurowa w Warszawie. Już dziś zaczynamy przygotowania. Nie może Was zabraknąć.
Podjęliśmy organizację tego zadania ze względu na dramatyczny stan psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce oraz ciągłe odkładanie realizacji jej niezbędnej i systemowej reformy, poprzez wdrożenie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Chorzy leczą się w warunkach uwłaczających ludzkiej godności, a w wielu miejscach Polski właściwa pomoc jest praktycznie niedostępna. Poprzez pokazanie determinacji wielu środowisk chcemy mieć wpływ na reformę polskiej opieki psychiatrycznej.
Misja Kongresu:
Promocja zdrowia psychicznego – zabieganie o profilaktykę zdrowia,
Zabieganie o reformę leczenia – promocja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
Rozwój współpracy humanistyki z psychiatrią, w kontekście zdrowia psychicznego
Zapobieganie stygmatyzacji osób leczących się psychiatrycznie
Podzielenie się doświadczeniem ruchów samopomocowych, umocnienie ich – przygotowanie i prezentacja kontaktów środowiskowych
Uczestnicy:
Na Kongres przyjedzie około tysiąca osób z całego kraju. Będą wśród nich profesjonaliści
i użytkownicy psychiatrii, przedstawiciele pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, stowarzyszeń samopomocowych i stowarzyszeń profesjonalnych zajmujących się zdrowiem psychicznym oraz humaniści, którym leży na sercu zdrowie psychiczne w szerokim tego słowa znaczeniu. Są to ludzie podejmujący niestrudzenie, w wielu ośrodkach w Polsce, często pionierskie działania u podstaw, na rzecz zmiany losu i wizerunku osób, których udziałem jest doświadczenie kryzysu zdrowia psychicznego.
Planowany przebieg Kongresu:
8.00 – 9.00 – Rejestracja uczestników. Powitanie kawą ,herbatą
9.00 – 11.30 Sesja plenarna
1. Powitanie
2. Zdrowie psychiczne a wartości
3. Kryzys, nadzieja, zdrowienie
4. Nowa psychiatria
5. Wprowadzenie do manifestu
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 14.30 Sesje tematyczne
1. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży
2. Zdrowie psychiczne wspólna sprawa. System pomocy oczyma potrzebujących i pomagających.
3. Zdrowie psychiczne – kontekst społeczno – kulturowy
14.30 – 15.30 przerwa na lunch
15.30 – 17.00 sesje plenarne
1. Sprawozdanie i podsumowanie sesji tematycznych.
2. Wspólna dyskusja
3. Ostateczne sformułowanie manifestu, zakończenie kongresu.
17.30 Wymarsz ulicami miasta w stronę Ministerstwa Zdrowia i przekazanie manifestu.
Produktem przedsięwzięcia będzie Manifest/Deklaracja, w którym w punktach wyłożymy nasze oczekiwania/żądania.
Partnerstwo:
Powołaliśmy PARTNERSTWO NA RZECZ I KONGRESU ZDROWIA PSYCHICZNEGO, wśród partnerów między innymi znajdują się już: Fundacja na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nowe Życie z Koszalina, Uniwersytet SWPS Warszawa, Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrii oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” Kołobrzeg, Laboratorium Psychoedukacji Warszawa, Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie
z Warszawy.
Kolejni chętni do współpracy będą mile widziani. Poniżej link do pobrania deklaracji przystąpienia do Partnerstwa http://www.kongreszp.org.pl/partners.html
Apel o wsparcie
Pierwszy Ogólnopolski Kongres Zdrowia Psychicznego odbędzie się pod warunkiem, że zbierzemy wystarczającą sumę pieniędzy. Jeśli zależy Wam na zmianie opieki psychiatrycznej, promocji zdrowia psychicznego, zaprzestaniu stygmatyzacji osób chorujących psychicznie, poprawie warunków ich leczenia wpłacajcie na konto Kongresu nawet niewielkie kwoty. Udział w Kongresie jest bezpłatny, ale od hojności darczyńców zależy czy się odbędzie. Listę darczyńców, za ich zgodą umieścimy na stronie Kongresu. Dziękujemy bardzo i liczymy na Was!
Konto bankowe: Fundacja eF Kropka 13 2030 0045 1110 0000 0428 9890 Tytuł wpłaty: „na kongres”
Komitet Organizacyjny I Kongresu Zdrowia Psychicznego
Dane kontaktowe:
Sekretariat Komitetu Organizacyjnego
ul. Jana III Sobieskiego 9
02-957 Warszawa, Polska
+48 22 458 25 81
+48 22 458 27 73
kongreszp@ef.org.pl
http://www.kongreszp.org.pl/index.html