Nagroda Św. Kamila

     Dnia 11 lutego 2016 roku obchodzony jest Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez papieża Jana Pawła II. Dzień ten daje szczególną okazję do wyrażenia szacunku, uznania pracownikom służby zdrowia, wolontariuszom, rodzinom, organizacjom oraz wszystkim tym, którzy bezinteresownie poświęcają się dla dobra chorych. W 2007 roku Ojcowie Kamilianie oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej ustanowili Nagrodę Św. Kamila – patrona chorych i pracowników służby zdrowia. Ideą Nagrody jest wyrażenie i uznanie wdzięczności tym, którzy z wielką troską, bezinteresownością budują kulturę miłosierdzia, akceptacji chorych i ich rodzin oraz stają się głosem tych, którzy sami nie są w stanie domagać się przestrzegania swoich praw.


Dnia 8-go lutego w długą podróż znanym wszystkim w powiecie, zielonym busem do Stolicy wybrała się szóstka przedstawicieli Stowarzyszenia: prezes dr Ewa Giza, wiceprezes Jacek Mieszkowski, Marta Giza, Maria Dąbrowska, Małgorzata Kraczkowska i Adam Szymański. Pełni entuzjazmu dzień rozpoczęliśmy od X Forum Liderów Organizacji Pacjentów w hotelu Mercury. Konferencja rozpoczęła się od omówienia założeń do projektu nowego modelu:
,, Pozasądowy tryb dochodzenia roszczeń”. Następnie odbyła się debata- spotkanie liderów organizacji pacjentów z Jarosławem Pinkasem- Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Krzysztofem Łandą- Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Piotrem Warczyńskim- Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia.
W przerwach kawowych dyskutowaliśmy z przedstawicielami władz Państwowych z zakresu Służby Zdrowia, Stowarzyszeń, Organizacji. Przedstawiliśmy, jak to za sprawą Naszych działań w powiecie kołobrzeskim pacjentom z zaburzeniami psychicznymi żyje się łatwiej. Wymienialiśmy doświadczenia dobrych praktyk, służyliśmy radą.
Wieczorową porą udaliśmy się do Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie na Galę wręczenia nagród Św. Kamila. Prezes Stowarzyszenia ,,Feniks” dr Ewa Giza miała ogromny zaszczyt odebrać wyróżnienie od Kapituły Nagrody Św. Kamila w kategorii Stowarzyszenia i Organizacje pacjentów będące wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami w dowód wdzięczności za stworzenie ogrodu miłości wszystkim podopiecznym głodnym uczuć i zainteresowania. Za darowany uśmiech, czułość i determinację w walce o godność osób stygmatyzowanych. Niezmiernie miło Nam, iż doceniono nasze zaangażowanie w służbie drugiemu człowiekowi. Nie ukrywaliśmy łez wzruszenia.
Wieczorną Galę swoją obecnością uświetnili przedstawiciele najwyższych władz kościelnych i państwowych. Udział w uroczystości wzięli m.in. Kardynał Kazimierz Nycz, ABP Henryk Hoser, Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, Rzecznik Praw Pacjenta Barbara Krystyna Kozłowska, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk czy była Premier RP Ewa Kopacz, Jerzy Owsiak z małżonką, Teresa Lipowska.
Agata Młynarska- zdobywczyni nagrody głównej w kategorii Środki publicznego przekazu oraz twórcy życia publicznego promujący edukację zdrowotną za życiową decyzję odwrócenia obiektywów kamer od siebie i zwrócenia ich w kierunku osób, które najbardziej potrzebują troski i zainteresowania w bardzo ciepłej, przyjacielskiej rozmowie z Nami zadeklarowała, iż z chęcią nakręci reportaż o Naszych działaniach. Uroczystość odbyła się w muzycznej oprawie, a w roli głównej wystąpiła Eleni, Królewska Orkiestra Symfoniczna oraz Mateusz Ziółko. Galę prowadzili Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski. Przez wiele lat robimy co tylko w Naszej mocy aby cierpiącemu na choroby, zaburzenia psychiczne żyło się jak najlepiej. Walczymy ze stygmatyzacją chorujących, wspieramy Ich rodziny i przyjaciół. Ta nagroda umocniła Nas w przekonaniu, iż to co robimy- robimy dobrze.