Informacja

ZAPRASZAMY
do skorzystania z bezpłatnych konsultacji psychologicznych
oraz warsztatów umiejętności wychowawczych

 

     Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks”, działając na zlecenie Gminy Miasto Kołobrzeg, oferuje realizację zadania publicznego dla rodzin, które potrzebują wsparcia oraz pomocy w poradzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami, kryzysami. W ramach oferowanych konsultacji indywidualnych z psychologiem oraz warsztatów umiejętności wychowawczych postaramy się nie tylko zażegnać kryzys ale przede wszystkim pomożemy wypracować konstruktywne sposoby radzenia sobie ze zgłaszanymi trudnościami pojawiającymi się m.in. w relacjach partnerskich/małżeńskich czy rodzicielskich, by profilaktycznie zapobiegać ich pojawieniu się w przyszłości.

W ramach projektu oferujemy:

1. Konsultacje indywidualne z psychologiem   

     Zapraszamy osoby, pary/małżeństwa, dzieci i młodzież, rodziców mających trudności wychowawcze. W trakcie konsultacji indywidualnych oraz rodzinnych postaramy się udzielić wsparcia, specjalistycznej pomocy w określeniu źródła problemu oraz wypracowaniu szerszego zakresu jego możliwych rozwiązań. W ramach konsultacji indywidualnych popracujemy nad radzeniem sobie ze stresem, emocjami, wzmocnimy zasoby wewnętrzne, udzielimy niezbędnej psychoedukacji.

Konsultacje będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A pok. Nr 8 zgodnie z poniższym harmonogramem.

mgr Marta Giza w okresie od:

 • 03.03.2016 -28.04.2016 w każdy czwartek 15.00-17.00
 • 01.09.2016-13.10.2016 w każdy czwartek 15.00-17.00
 • 20.10.2016 (czwartek) 14.00-17.00

                                                                      

mgr Joanna Dobrowolska w okresie od:

 • 18.02.2016 – 25.02.2016 w każdy czwartek 15.00-17.00
 • 05.05.2016-28.07.2016 w każdy czwartek 15.00-17.00

Projekt „Pomoc Rodzinie”- konsultacje psychologiczne dla rodzin, osób dorosłych,  dzieci i młodzieży, warsztaty umiejętności wychowawczych.

Zadanie współfinansowane ze środków  budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg w roku 2016

 

mgr Marta Ustianowska w okresie od:

 • 15.02.2016-29.02.2016 w każdy poniedziałek  13.00-15.00
 • 04.04.2016-25.04.2016 w każdy poniedziałek 13.00-15.00
 • 09.05.2016-16.05.2016 w każdy poniedziałek 13.00-15.00
 • 06.06.2016-20.06.2016 w każdy poniedziałek 13.00-15.00
 • 03.10.2016-10.10.2016 w każdy poniedziałek 13.00-15.00
 • 07.11.2016-14.11.2016 w każdy poniedziałek 13.00-15.00
 • 21.11.2016 (poniedziałek) 12.00-15.00

2. Warsztaty umiejętności wychowawczych

Pozytywne relacje w rodzinie to podstawa prawidłowego funkcjonowania całego systemu rodzinnego. Każdy z rodziców chciałby jak najlepiej wykonywać rolę rodzica, by zapewnić dziecku najlepsze warunki rozwoju, wyposażyć je w niezbędne umiejętności. Wychowanie dziecka to bardzo odpowiedzialna i trudna rola życiowa, wymagająca panowania nad własnymi emocjami, posiadania umiejętności aktywnego słuchania, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, stawiania granic w relacjach z dzieckiem, umiejętności bycia konsekwentnym. Podczas warsztatów postaramy się wzmocnić kompetencje rodzicielskie, udzielimy porad, jak radzić sobie z trudnościami wychowawczymi ale przede wszystkim pokarzemy, jak wspierać dziecko w jego prawidłowym rozwoju, motywować do nauki, budować z nim pozytywne relacje oparte na zaufaniu i szacunku.

Warsztaty będą realizowane w Centrum Spraw Społecznych, ul. Okopowa 15A pok. Nr 206 zgodnie z poniższym harmonogramem.

Planowany cykl zajęć obejmuje 11 spotkań po 2 h 30 min:

 • I edycja w okresie od: 16.02.2016-26.04.2016 w każdy wtorek 17.00-19.30
 • II edycja w okresie od: 20.09.2016-06.12.2016 w każdy wtorek 17.00-19.30

Osoby do kontaktu w sprawie zajęć warsztatowych są:

 •  Marta Ustianowska tel. 505 608 272
 • Joanna Dobrowolska tel. 512 268 610

Projekt „Pomoc Rodzinie”- konsultacje psychologiczne dla rodzin, osób dorosłych,  dzieci i młodzieży, warsztaty umiejętności wychowawczych.

Zadanie współfinansowane ze środków  budżetu Gminy Miasta Kołobrzeg w roku 2016.