przeciwko likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

     W dniu 03.09.2015r  w ramach ogólnopolskiej akcji Przewodnicząca Zachodniopomorskiej Filii Sekcji Psychiatrii Środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Rehabilitacji  spec psychiatra Ewa Giza wraz z delegacją członków  Stowarzyszenia „Feniks” w Kołobrzegu , podopiecznymi Powiatowego Ośrodka Wsparcia  dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kołobrzegu, terapeutami tego Ośrodka złożyła w Urzędzie Marszałkowskim na  ręce Dyrektor Wydziału Zdrowia Marioli Cieśli w  Szczecinie , z prośbą o przekazanie Wojewodzie Zachodniopomorskiemu petycję skierowaną do Pani Premier Ewy Kopacz.

     W Urzędzie zostaliśmy przyjęci przez Panią Dyrektor Mariolę Cieślę w atmosferze powagi i szacunku.

     W tym dniu w całej Polsce delegacje pacjentów leczonych psychiatrycznie , ich rodzin , profesjonalistów z dziedziny psychiatrii, lekarzy psychiatrów , psychologów , terapeutów docierało do swoich Wojewodów , demonstrując pod gmachami Urzędów Wojewódzkich przeciwko likwidacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, domagając się w petycji do Premier Ewa Kopacz o interwencję przy głosowaniach nad Ustawą o Zdrowiu Publicznym , aby uwzględniono poprawkę do wspomnianej ustawy o Zdrowiu Publicznym ,  o którą środowisko psychiatrów bezskutecznie  walczy od tygodni , która to poprawka uratuje Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego jako autonomiczny akt prawny. Oczekujemy także pilnych prac rządu nad nowa edycją tego Programu , na lata 2016-2020 i reformy opieki psychiatrycznej , wzrostu nakładów finansowych  na psychiatrię , rozwoju psychiatrii środowiskowej , traktowania  przez  decydentów finansowych , osób leczonych psychiatrycznie z szacunkiem i godnością.

     W spotkaniu tym uczestniczyła Pani doc Justyna Pełka-Wysiecka regionalny konsultant ds. psychiatrii oraz członek Zarządu Filii Sekcji dr n med. Joanna Ziętek
      W czasie tej wizyty również towarzyszyła nam i wyraziła swoje poparcie dr Teresa Zalewska, ordynator II Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej w Centrum Psychiatrycznym SPS ZOZ ,,Zdroje”. W naszych wysiłkach wspiera  nas Pan Profesor Jerzy Samochowiec, kierujący Kliniką Psychiatryczną w Szczecinie.
 
     W celu ratowania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego poparcia swoim podpisem  udzieliło ponad siedmiuset  lekarzy psychiatrów, psychologów, terapeutów oraz pacjentów placówek leczenia psychiatrycznego , Środowiskowych Domów Samopomocy z Kołobrzegu, Koszalina, Białogardu, Gryfic, Szczecina, Drawska Pomorskiego, Gościna, Sławoborza oraz ze Złocieńca.
     Pełni ekscytacji i nadziei opuściliśmy gmachy budynku, głęboko wierząc w pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. Zrobiliśmy co w naszej mocy, ”    aby nie wbito gwoździa w polską psychiatrię”, teraz jedyne co nam pozostaje, to cierpliwie wyczekiwać werdyktu.

     Wręczanie petycji odbywało się w towarzystwie mediów Radia Szczecin , udzielaliśmy wywiadów , a wieczorem zostaliśmy zaproszeni do dalszej debaty medialnej na temat polskiej psychiatrii , problemów , potrzeb,  Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W studiu w Kołobrzegu udział wzięła dr Ewa Giza , w Szczecinie prof. Jerzy Samochowiec i dr Teresa Zalewska.