Piknik integracyjny

     Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oraz Ich Rodzin i Przyjaciół ,,Feniks” pragnie serdecznie zaprosić na Piknik Integracyjny połączony z obchodami XV-lecia Stowarzyszenia , który odbędzie się w dniu 28.08.2015r. w pałacyku w Trzyniku.


Piknik zorganizowany będzie przy współpracy z Sołectwem Trzynik oraz mieszkańcami Trzynika. Zadanie jest współfinansowane z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego projekt pn : ,, Rodzina Razem – konsultacje psychologiczne , piknik integracyjny”
W ramach projektu prowadziliśmy specjalistyczne poradnictwo i konsultacje dla rodzin przeżywających kryzys, trudności, poszukujących wsparcia w rozwiązywaniu problemów, doświadczających trudności w procesie wychowawczym i w relacji rodzice-dziecko. Staraliśmy się wspólnie poprawić jakość funkcjonowania systemu rodzinnego.
Podczas konsultacji psychologicznych, w których każdorazowo udział brali zarówno rodzice/prawni opiekunowie jak i ich dzieci, psychologowie starali się przede wszystkim wzmocnić relacje rodzinne oraz zachęcić do utrzymywania bliskich relacji z dziadkami. Spotkania rozwijały umiejętności wychowawcze rodziców, uczyły zaspokajania podstawowych potrzeb psychicznych członków rodziny takich jak: doznawanie i odwzajemnianie miłości, potrzebę akceptacji i afiliacji, bezpieczeństwa, uznania i współdziałania, kształtowanie postawy życzliwości i miłości wobec innych, kształtowanie poczucia wartości i wiary we własne możliwości, wdrażanie w rodzinie właściwego sposobu komunikacji.
„Piknik Rodzinny” w Pałacyku w Trzyniku będzie podsumowaniem Naszych działań. Wezmą w nim udział rodziny korzystające z niniejszych konsultacji dla rodzin, ale także rodziny z okolic powiatu kołobrzeskiego oraz rodziny, które korzystają już z podobnych form wsparcia psychologicznego udzielanych w ramach realizowanych aktualnie projektów, które jednak odbywają się tylko na terenie miasta Kołobrzeg. Na tym spotkaniu nie może zabraknąć również mieszkańców Trzynika, którzy zawsze chętnie biorą udział w spotkaniach organizowanych na terenie pałacyku. Nie tylko uczestniczą w imprezach ale także służą pomocą w przygotowaniach jak i obsłudze tych spotkań, za co jesteśmy wdzięczni.
W ramach pikniku uczestnicy będą brali udział w różnych konkurencjach, zabawach i aktywnościach rodzinnych, które także pomogą budować pozytywne relacje w rodzinie oraz pokażą ewentualne zmiany wśród rodzin korzystających wcześniej z konsultacji rodzinnych. Mamy nadzieję, iż zauważone zmiany jeszcze bardziej zmotywują uczestników projektu do wdrażania w życie udzielonych podczas konsultacji wskazówek oraz utwierdzą w przekonaniu, jak ważną i możliwą do zrealizowania jest praca nad własnym systemem rodzinnym, aby był on bezpieczną i rozwojową „bazą” dla każdego z jej członków.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy plan Pikniku Integracyjnego :
10 :30 – powitanie przybyłych gości
11:00 – 14:00
– gry sportowe
– konkursy plastyczne
– gra terenowa
– inne atrakcje np. pokaz ratownictwa medycznego, stylizacje, porady fryzjerskie i kosmetyczne
12:30 – 15:30 – GRILL
14:30 – 15:30 – prezentacja historii XV lat działalności Stowarzyszenia  – ogłoszenie wyników konkursów plastycznych oraz zawodów sportowych
15:30 – zakończenie pikniku
Serdecznie zapraszamy !