ANKIETA DLA OSÓB CIERPIĄCYCH NA ZABURZENIA PSYCHICZNE

     Pragnę poinformować, że Akademia Leona Koźmińskiego od kilku lat zajmuje się problematyką społeczno-ekonomiczną chorób przewlekłych i rzadkich w Polsce. Jednym z obszarów leżącym w kręgu zainteresowań naszych pracowników naukowych oraz studentów są choroby psychiczne, które stanowią w Polsce od wielu lat poważny problem epidemiologiczny.
Obecnie przygotowujemy opracowanie naukowe dotyczące efektywności finansowania opieki zdrowotnej nad osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne. Jednym z głównych celów naszego badania jest ocena funkcjonowania opieki zdrowotnej nad osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz ocena kosztów sprawowania tej opieki.


Przeprowadzenie wyżej wymienionego badania nie jest możliwe bez informacji uzyskanych od osób chorych na zaburzenia psychiczne. W tym celu przygotowaliśmy ankietę. Ankieta jest ANONIMOWA i znajduje się na następującej stronie internetowej:
https://docs.google.com/forms/d/14vzN_8qDjarDwLbz6eaycPx4AE_hklyLN0TAGPYLtF8/viewform
Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o przeprowadzanym badaniu/ankiecie osobom chorym należącym do Stowarzyszenia i umieszczenie jej na stronie internetowej Stowarzyszenia. Informacje uzyskane od osób chorych są dla nas bardzo cenne. Zobowiązujemy się do przekazania Państwu wyników naszych badań. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy przesłać je na adres: jlesniowska@kozminski.edu.pl
Z góry dziękujemy za pomoc i poświęcony czas.
Z wyrazami szacunku,
dr Joanna Leśniowska
Katedra Ekonomii; Centrum Zarządzania w Sektorze Zdrowia