Zaproszenie na szkolenie:


„Superwizja dla kadry instytucji pomocowych, zaangażowanych w pomoc osobom niepełnosprawnym psychicznie”

     Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” zaprasza osoby chętne na szkolenie pod nazwą „Superwizja dla kadry instytucji pomocowych, zaangażowanych w pomoc osobom niepełnosprawnym psychicznie” .

Tematy:
– praca z pacjentem agresywnym,
– praca z pacjentem z podwójną diagnozą
– choroba psychiczna a uzależnienie od środków psychoaktywnych,
– praca z pacjentem lękowym,
– praca z pacjentem z uzależnionym od substancji psychoaktywnych,
– praca z pacjentem z choroba afektywną dwubiegunową,
– praca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Dla kogo:
Szkolenie skierowane jest do kadry instytucji pomocowych zaangażowanych bezpośrednio w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych psychicznie (terapeuci zajęciowi, terapeuci, psycholodzy, pielęgniarki, lekarze).

Kiedy:
Szkolenie realizowane będzie od lipca do grudnia 2015 roku (szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po rekrutacji grupy), w 5-cio godzinnych blokach (łącznie 30 h zajęć).
Zgłoszenia przyjmujemy w terminie: 15.06 – 03.07.2015 r.

Szkolenie jest bezpłatne.
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń!

     Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie: pod adresem mailowym fenikskg@op.pl lub u koordynatorów projektu: Maria Dąbrowska 511- 946-661, Jarosław Wosicki 601-313-294

formularz zgłoszeniowy – pobierz tutaj (.pdf)

Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego