PROJEKT "POMOC RODZINIE"

     Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych  indywidualnych konsultacji psychologicznych i warsztatów dla dzieci i młodzieży prowadzonych w ramach projektu pn. „Pomoc Rodzinie” (projekt realizowany przy udziale Zespołu Szkół Ekonomicznych im. E. Gierczak,  finansowany z budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg).

     Stowarzyszenie „Feniks” postanowiło  wyjść naprzeciw potrzebom rodzin które potrzebują pomocy, wsparcia np. w trudnościach wychowawczych, komunikacyjnych, problemach wieku dojrzewania, trudnościach małzeńskich, partnerskich.
     Oferujemy spotkania indywidualne oraz warsztaty w celu poradzenia sobie z problemami, jak również wzmocnienia kompetencji i zasobów psychicznych. Uczestnicy projektu będą mieli okazję poszukać przyczyny swoich problemów oraz sposobów na ich rozwiązanie przy wsparciu specjalistów.

 


Podczas konsultacji psychologicznych:
– postaramy się rozeznać w opisywanej przez Ciebie sytuacji i wspólnie poszukamy różnych sposobów rozwiązania problemu.
– udzielimy wsparcia, spróbujemy pokazać, jak rodzić sobie z emocjami,
– pomożemy Ci rozwinąć Twoje zasoby i kompetencje,
– wspólnie zażegnamy kryzys.

     Konsultacje odbywają się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, w pomieszczeniach Stowarzyszenia „Feniks” przy ul. Łopuskiego 31 (budynek Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu,  na lewo od głównego wejścia):
Marta Ustianowska tel. 505 608 272
Joanna Dobrowolska tel. 512 268 610
Monika Karpowicz  tel. 788 345 015

Podczas warsztatów umiejetnosci wychowawczych będziesz miał/miała możliwość: :
– lepszego poznania siebie, swoich zachowań, a także oczekiwań i potrzeb swoich podopiecznych.
– uświadomienie sobie roli „granic” w życiu własnym, a przede wszystkim w życiu dziecka.
– opanowanie umiejętności bardziej trafnego rozpoznania i nazywania stanów emocjonalnych.
– nauczenie się radzenia z własnymi negatywnymi emocjami i uczuciami innych.
– poznania skutecznych sposobów motywowania dziecka do działania i celowego wysiłku intelektualnego.
– nauczenia się konstruktywnego rozwiązywania konfliktów występujących w relacji dziecko – rodzic.
– właściwego stosowania pochwały, która nie wprawia w zakłopotanie lecz mobilizuje oraz właściwego stosowania kary, która nie  rani a przyczynia się do zmiany w zachowaniu dziecka.

Zapisy na warsztaty należy dokonać telefonicznie
Marta Ustianowska tel. 505 608 272
Joanna Dobrowolska tel. 512 268 610
Zajęcia odbywają się w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Katedralnej 12

Warsztaty dla młodzieży

     Jeśli chcesz lepiej poznać sobie, odkryć swoje możliwości, czy też lepiej porozumiewać się z innymi, te warsztaty są dla Ciebie! Poprzez grupowe ćwiczenia oraz zabawy postaramy się poszerzyć Twoje wiadomości o sobie samym, o mechanizmach zachowania, emocjach i uczuciach, o możliwościach wpływania na własne życie, sposobach radzenia sobie ze stresem czy problemami. W ramach warsztatów rozwijania kompetencji społecznych przeprowadzone będą również następujące zajęcia tematyczne:
– Komunikacja/ rozwiązywanie konfliktów
– Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
– Uwalnianie się od ról/ proces usamodzielniania
– Tożsamość
– Ciało
– Zdrowa seksualność
– Budowanie poczucia własnej wartości itp.

Zapisy na warsztaty należy dokonać telefonicznie
Monika Karpowicz tel. 788 345 015
Aleksandra Rybus tel.  602 269 206
Zajęcia odbywają się w pomieszczenaich  Stowarzyszenia „Feniks” przy ul. Łopuskiego 31 (Powiatowy Osrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi).

Projekt współfinansowany przez Gminę Miasto Kołobrzeg,
przy współpracy z Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu