GRUPA WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY

     Przemoc w rodzinie jest jednym z najbardziej destrukcyjnych zjawisk, które fatalnie wpływają na losy człowieka, rodziny i społeczeństwa. Przemoc w rodzinie nie zawsze jest łatwa do rozpoznania, może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Przemoc doznawana w rodzinie rodzi głębokie konsekwencje. Najbardziej jednak niepokojące jest to, że przemoc rodzi przemoc, która zbiera „owoce” w kolejnych pokoleniach.

 

     Właśnie dlatego Stowarzyszenie „Feniks” od kilku lat prowadzi aktywne działania na rzecz ograniczenia samej przemocy jak i jej  skutków, poprzez prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej, połączonej z z psychoedukacją, w celu:
1.przeciwdziałanie przemocy domowej.
2.zwiększenie świadomości i poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności życiowych, zwiększających niezależność oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych skierowanych na zatrzymanie przemocy.
3.zwiększenie dostępności pomocy dla osób doznających przemocy domowej.
4.włączanie uczestników grupy ponownie w kontekst społeczny.

Spotkania grupy odbywają się we czwartki w godz. 16.15 – 17.45
przy ul. Kniewskiego 11 pok. 15

Projekt współfinansowany przez Gminę Miasto Kołobrzeg