BIURO PORAD OBYWATELSKICH ZAPRASZA!!!

 Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad obywatelskich.

Czym jest poradnictwo obywatelskie?

Poradnictwo obywatelskie jest metodą wspierania osób w poszukiwaniu rozwiązań ich problemów poprzez udzielanie porad i informacji o prawach i obowiązkach obywatela w dziedzinach określonych w ofercie usług BPO.

Poradnictwo obywatelskie służy budowaniu poprawnych relacji między obywatelami a urzędami poprzez przygotowanie osób korzystających z naszej pomocy do świadomego i aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym. 

Poradnictwo obywatelskie uczy umiejętności projektowania własnej przyszłości. Pomaga poznać i pogłębić znajomość obowiązującego prawa i dzięki temu swobodniej się w nim poruszać.

Porad udzielają przeszkoleni, doświadczeni doradcy oraz radca prawny i  doradca zawodowy.
Oferujemy pomoc w szerokim zakresie spraw:
• Spraw mieszkaniowych
• Kontaktów z urzędami i sądami
• Prawa pracy, bezrobocia
• Spraw rodzinnych
• Pomocy społecznej

W innych sprawach doradcy udzielają informacji o obowiązujących przepisach i regulacjach prawnych, a także wskazują adresy instytucji i placówek, do których można zwrócić się w konkretnej sprawie.

Biuro  jest czynne w :
Poniedziałek 15.30-18.30
Środa 15.30-18.30
ul. Łopuskiego 31 (budynek szpitala, wejście po lewej stronie)

Dyżury konsultantów:
Radca prawny – III środa m-ca w godz. 16.00-17.00
Doradca zawodowy – każda środa w godz. 15.30-16.30


Projekt współfinansowany przez Gminę Miasto Kołobrzeg

BIURO PORAD OBYWATELSKICH ZAPRASZA!!!

 Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad obywatelskich.

Czym jest poradnictwo obywatelskie?

Poradnictwo obywatelskie jest metodą wspierania osób w poszukiwaniu rozwiązań ich problemów poprzez udzielanie porad i informacji o prawach i obowiązkach obywatela w dziedzinach określonych w ofercie usług BPO. (więcej…)