HARMONOGRAM DYŻURÓW – BPO

Biuro Porad Obywatelskich w Kołobrzegu jest czynne w dniach:
Poniedziałek 15.30-18.30
Środa 15.30-18.30

Doradcy i konsultanci (radca prawny, kurator rodzinny, doradca zawodowy) udzielają porad osobiście w siedzibie biura, a także telefoniczną i mailową.
Porady udzielane są w zakresie:
• Spraw mieszkaniowych
• Kontaktów z urzędami i sądami
• Prawa pracy, bezrobocia
• Spraw rodzinnych
• Pomocy społecznej
W innych sprawach doradcy udzielają informacji o obowiązujących przepisach i regulacjach prawnych, a także wskazują adresy instytucji i placówek, do których można zwrócić się w konkretnej sprawie.
Dyżury konsultantów:
Radca prawny – III środa m-ca w godz. 17.00-18.00
Doradca zawodowy – każda środa w godz. 15.30-16.30